محلول تولیدکننده کف

عنوان مواد قسمت وزنی (مقدار) لوریل الکل اتر سولفات 200 هگزیلن گلیکول 100 لوریک ایزو پروپانول آمید 200 آب 500

کرم سرد گلیسیرینه

چهار جز اول را به کمک گرما در یکدیگر حل کنید. بعد آب را در حالت جوش اضافه و مخلوط کنید. به دمای محیط برسانید و آمونیاک و اسانس را …

خمیردندان

در یک هاون چینی به خوبی مخلوط کنید. عنوان مواد قسمت وزنی (مقدار) کلسیم فسفات 40 گلیسیرین 25 آب 28 اسانس نعنا 1.5 سدیم لوریل سولفات 1.5 سدیم منو گلیسیرید …

پودر کف پا

عنوان مواد قسمت وزنی (مقدار) پودر سیلیس 5 پودر تالک 75 سدیم استئارات 20

شامپو معمولی

عنوان مواد قسمت وزنی (مقدار) منو اتانول آمین لوریل سولفات 500 استئاریل دی متیل بنزیل آمونیوم کلرید 25 آب 470

انواع ماسک محافظتی

آشنایی با انواع ماسک های محافظتی فیلتردار و بدون فیلتر و نیز میزان و کیفیت انواع ماسک ها در مقابل ویروس و انواع آلایندگی ها

لوسیون بعد اصلاح صورت

عنوان مواد قسمت وزنی (مقدار) الکل 40 درصد 1 لیتر گلیسیرین 40 گرم آلومینیوم لاکتات 3 گرم اسید سیتریک 2 گرم

کرم پاک کننده

عنوان مواد قسمت وزنی (مقدار) لانولین 22 گرم پارافین مایع 25 گرم وازلین 11 گرم آب مقطر 42 گرم اسانس 0.2 گرم

صابون شفاف

محلول را تا 70 درجه گرم کنید و 12 گرم استئارین ذوب شده، 20 گرم روغن نارگیل و 5 گرم روغن کرچک اضافه کنید. پس از مخلوط کردن و گرم …