دهان شوی

عنوان مواد قسمت وزنی (مقدار) بنز آلکونیم کلراید 0.2 اسانس نعنا 0.1 اتیل الکل 20 بوراکس 2.5 سدیم بی کربنات 2 سوربیتول 15 NaF 0.2 آب 60

ضدعرق پا

مخلوط کنید تا همگن شود. عنوان مواد قسمت وزنی (مقدار) کلسیم هیپوکلریت (ذرات پوشش داده شده با وازلین 16 سدیم متاسیلیکات (با 43% آب) 30 کربنات سدیم 5

خمیردندان

در یک هاون چینی به خوبی مخلوط کنید. عنوان مواد قسمت وزنی (مقدار) کلسیم فسفات 40 گلیسیرین 25 آب 28 اسانس نعنا 1.5 سدیم لوریل سولفات 1.5 سدیم منو گلیسیرید …