انواع ماسک محافظتی

آشنایی با انواع ماسک های محافظتی فیلتردار و بدون فیلتر و نیز میزان و کیفیت انواع ماسک ها در مقابل ویروس و انواع آلایندگی ها

بن ماری (حمام آب گرم) چیست؟

بن ماری یا حمام آب گرم وسیله ای برای اعمال گرما غیر مستقیم و به واسطه آب گرم به مواد درون ظروف آزمایشگاهی می باشد که در آزمایشگاه های شیمی و طبی مورد استفاده قرار می گیرد.