کاتالوگ محصولات

ردیف نام کالا / ماده نوع / گرید مشخصات بسته بندی مشاهده
1تیترازول بافر PH=4آزمایشگاهی

پارس شیمی

-
2تیترازول بافر PH=9آزمایشگاهی

پارس شیمی

100 میلی-
3تیترازول بافر PH=7آزمایشگاهی

پارس شیمی

-
4تیترازول بافر PH=10آزمایشگاهی

پارس شیمی

100 میلی-
5تیترازول ا د ت آ آزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 0.1 نرمال، پارس شیمی

عددی-
6تیترازول آمونیوم تیوسیاناتآزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 0.1 نرمال، پارس شیمی

-
7تیترازول اسید کلریدریکآزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 0.1 و 1 نرمال، پارس شیمی

عددی-
8تیترازول اسید سولفوریکآزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 1 نرمال، پارس شیمی

عددی-
توضیحات:


کلمات کلیدی:

جهت استعلام قیمت، اقلام درخواستی خود را به شماره های زیر واتس آپ کنید:
دفتر تهران 09129436580
دفتر مشهد 09151089224