کاتالوگ محصولات

ردیف نام کالا / ماده نوع / گرید مشخصات بسته بندی مشاهده
1اتیلن گلیکول مونو استئاراتآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
2اسپان 20کیسه ای، کیلویی-
3اسپرماسیتی ( سفیده ی نهنگ)آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
4استرکوات-
5استئارات منیزیمآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
6استئاریل الکلآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
7اسید سالیسیلیکآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
8اریترومایسینداروییگرمی-
9اسید ترتینوئیک ( رتین - آ)داروییگرمی-
10اسید کوجیکداروییگرمی-
11اسید گلیکولیکداروییگرمی-
12اکسید رویآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
13الاستینآرایشی بهداشتی

 مایع

-
14الانتویین ( الانتوئین)آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
15اورهخوراکی و صنعتیکیسه ای، کیلویی-
16اوسرینآرایشی بهداشتی

200 % ، 400 %

سطلی، کیلویی-
17ایزوپروپیل میرستاتآرایشی بهداشتیگالنی، کیلویی-
18ائوزینداروییگرمی-
19آربوتینداروییگرمی-
20آلومینیوم کلرایدداروییگرمی-
21آمونیاتد مرکوری ( پرسیپیته بلان)داروییگرمی-
22بتامتازونداروییگرمی-
23بنتونیت سدیمآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
24بیسموت سابنیترات ( پوستی )داروییگرمی-
25پابا ( پارا آمینو بنزوئیک اسید )داروییگرمی-
26پایه رژآرایشی بهداشتی

آماده برای افزودن رنگ

کیلویی-
27پایه صابون گلیسیرینه شفافآرایشی بهداشتیکیلویی-
28پایه صابون گلیسیرینه نیمه شفافآرایشی بهداشتیکیلویی-
29پایه کرم مرطوب کننده ی اورندآرایشی بهداشتیکیلویی-
30پایه کرم مرطوب کننده ی فارابیآرایشی بهداشتیکیلویی-
31پایه کرم آرایش فارابیآرایشی بهداشتیکیلویی-
32پایه کرم گیبلیآرایشی بهداشتیکیلویی-
33پروپیل پارابنآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
34پروتئین هیدرولیز شده ی ابریشمآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
35پروتئین هیدرولیز شده ی جوانه گندمآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
36پروتئین هیدرولیز شده ی شیرآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
37پروتئین هیدرولیز شده ی کراتینکیلویی، گرمی-
38پروتئین هیدرولیز شده ی کلاژن ( کلاژن مایع )آرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
39پلی وینیل پیرولیدون ( پی وی پی ، PVP )داروییکیسه ای، کیلویی-
40پودر آلوئه وراآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
41پودوفیلینداروییگرمی-
42تالکآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
43تنطور بنژوان (تنتور بنژوان)داروییکیلویی، گرمی-
44کائولن ( خاک رس )آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
45خورده مژه (خرده مژه)آرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
46دایمتیکون 100آرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
47دایمتیکون 350 کیلویی، گرمی-
48دایمتیکون 1000کیلویی، گرمی-
49دگزامتازونداروییگرمی-
50رزین لاککیلویی، گرمی-
51ریوانلداروییگرمی-
52سترومونیوم کلرایدآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
53ستیل الکلآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
54ستئارات 20آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
55ستئارات25آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
56سدیم لاکتاتآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
57سیکلو پنتا سیلوکسانآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
58فنوکسی اتانولآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
59قطران ( کوال تار)داروییگرمی-
60کالامینآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
61کربنات کلسیم آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
62کربنات منیزیمآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
63کره کاکائوآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
64کلاژن آرایشی بهداشتی

پودری

کیلویی، گرمی-
65کلورال هیدراته (کلرال هیدراته)آرایشی بهداشتیگرمی-
66کلیندامایسینداروییگرمی-
67گلیسیرین مونو استئارات ( جی ام اس ، Gms )آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
68لانولینآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
69ماینوکسیدیلداروییگرمی-
70متیل پارابنآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
71متیل سلولزکیسه ای، کیلویی-
72موم پرکآرایشی بهداشتی

زرد ، سفید

بشکه ای، کیلویی، گرمی-
73موم کارنائوباآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
74ویتامین A ( ویتامین آ، رتینول پالمیتات )آرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
75ویتامین B3 ( نیاسین آمید)آرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
76ویتامین B5 ( دکسپنتانول)آرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
77ویتامین Eخوراکیکیلویی، گرمی-
78هیدروکینونداروییکیلویی، گرمی-
79رزورسینولگرمی-
80ویتامین Kگرمی-
81آمپول کلاژن آرایشی بهداشتی

کانادایی

عددی-
82موم ورقه ایآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
83پلی کواترنیوم 10

مایع

کیلویی، گرمی-
84بهنتریمونیوم کلرایدآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
85پودر سفید آلوئه وراآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
86آمونیوم دی هیدروژن فسفات ( مونو آمونیوم فسفات )صنعتی

 سنتزی

کیسه ای، کیلویی-
87ا د ت آ 4 سدیکصنعتیکیسه ای، کیلویی-
88اسید بوریکصنعتی

ترک

کیسه ای، کیلویی-
89اسید سیتریک خوراکی

آبدار و خشک، چینی و ایرانی

کیسه ای، کیلویی-
90تری سدیم فسفاتکیسه ای، کیلویی-
91دی آمونیوم فسفاتصنعتی

سنتزی، گرانول

کیسه ای، کیلویی-
92دی سدیم هیدروژن فسفات ( دی سدیم فسفات )صنعتیکیسه ای، کیلویی-
93سدیم نیتراتصنعتیکیسه ای، کیلویی-
94سولفات آمونیومصنعتیکیسه ای، کیلویی-
95سولفات آهنصنعتی

 زاج سبز، درجه 1 و 2

کیسه ای، کیلویی-
96سولفات رویصنعتیکیسه ای، کیلویی-
97سولفات مسصنعتی

ایرانی و روسی

کیسه ای، کیلویی-
98سولفات منگنزصنعتی

ایرانی و چینی

کیسه ای، کیلویی-
99سولفات منیزیمصنعتیکیسه ای، کیلویی-
100سولفات پتاسیمصنعتیکیسه ای، کیلویی-
101سدیم دی هیدروژن فسفات ( مونو سدیم فسفات)صنعتیکیسه ای، کیلویی-
102مولیبدات سدیمصنعتیکیسه ای، کیلویی-
103نیترات آمونیومصنعتیکیسه ای، کیلویی-
104نیترات منیزیمصنعتیکیسه ای، کیلویی-
105نیترات پتاسیم صنعتی و کودیکیسه ای، کیلویی-
106نیترات کلسیمصنعتیکیسه ای، کیلویی-
107پتاسیم دی هیدروژن فسفات ( مونو پتاسیم فسفات )صنعتیکیسه ای، کیلویی-
108کلرید آمونیومصنعتیکیسه ای، کیلویی-
109آنتی اسکالانتصنعتیگالنی-
110اسید نیتریک صنعتیگالنی، لیتری-
111اسید سولفوریکصنعتیگالنی، لیتری-
112اسید فسفریک 55 درصدصنعتیگالنی-
113آب ژاول ( سدیم هیپوکلریت )صنعتیگالنی-
114اسید سولفونیکصنعتیبشکه ای، گالنی، کیلویی-
115بتائین ( بتایین)صنعتیبشکه ای، گالنی، کیلویی-
116بنزالکونیوم کلرایدصنعتیگالنی، کیلویی-
117تری اتانول آمینصنعتیبشکه ای، گالنی، کیلویی-
118توئینصنعتی

20 ، 60، 80

گالنی، کیلویی-
119تگزاپن صنعتی

صدفی و N70

بشکه ای، گالنی، کیلویی-
120متاسیلیکات سدیمصنعتیکیسه ای، کیلویی-
121فرمالین 37 درصدصنعتیگالنی، لیتری-
122لورامیدصنعتی

کوکونات ( نارگیل) و ترکیبی

بشکه ای، گالنی، کیلویی-
123متانول 99 درصدصنعتیبشکه ای، گالنی، لیتری-
124مول 10 ( کینون 10)صنعتیگالنی، کیلویی-
125پروپیلن گلیکولبهداشتیبشکه ای، گالنی، کیلویی-
126گلیسیرینبهداشتی

مالزی

بشکه ای، گالنی، کیلویی-
127ا د ت آ 2 سدیکصنعتیکیسه ای، کیلویی-
128سدیم تری پلی فسفاتصنعتیکیسه ای، کیلویی-
129سدیم لوریل سولفات ( اس ال اس )صنعتیکیسه ای، کیلویی-
130سدیم هیدروکسید ( سود )صنعتی

گرانول و پرک، ایرانی و عرب

کیسه ای، کیلویی-
131سدیم کلرید ( نمک )خوراکی

درجه 1 و 2

کیسه ای، کیلویی-
132سی ام سی (CMC)صنعتیکیسه ای، کیلویی-
133چیپس صابونبهداشتیکیسه ای، کیلویی-
134کارباپول ( کربومر )

درجه 1 (940) و 2

کیسه ای، کیلویی-
135کربنات سدیم ( سودا اش)صنعتیکیسه ای، کیلویی-
136کلر ( هیپوکلریت کلسیم، پرکلرین )صنعتی

ایرانی و هندی

بشکه ای، کیلویی-
137اپتیکال برایتنرصنعتیکیسه ای، کیلویی-
138بررسی وارد کردن اطلاعات محصول در ctableبررسی برچسب گرید

این یک متن آزمایشی میباشد

بررسی برچسب بسته بندی
توضیحات:

تولید و فروش مواد اولیه صنایع آب و فاضلاب در ایران


کلمات کلیدی:

صنایع, آب, فاضلاب, فیلتر, تصفیه, صنعت, مواد اولیه, قیمت, ارسال به سراسر کشور

جهت استعلام قیمت، اقلام درخواستی خود را به شماره های زیر واتس آپ کنید:
دفتر تهران 09129436580
دفتر مشهد 09151089224