کاتالوگ محصولات

ردیف نام کالا / ماده نوع / گرید مشخصات بسته بندی مشاهده
1اتیلن گلیکول مونو استئاراتآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
2اسپان 20کیسه ای، کیلویی-
3اسپرماسیتی ( سفیده ی نهنگ)آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
4استرکوات-
5استئارات منیزیمآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
6استئاریل الکلآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
7اسید سالیسیلیکآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
8اریترومایسینداروییگرمی-
9اسید ترتینوئیک ( رتین - آ)داروییگرمی-
10اسید کوجیکداروییگرمی-
11اسید گلیکولیکداروییگرمی-
12اکسید رویآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
13الاستینآرایشی بهداشتی

 مایع

-
14الانتویین ( الانتوئین)آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
15اورهخوراکی و صنعتیکیسه ای، کیلویی-
16اوسرینآرایشی بهداشتی

200 % ، 400 %

سطلی، کیلویی-
17ایزوپروپیل میرستاتآرایشی بهداشتیگالنی، کیلویی-
18ائوزینداروییگرمی-
19آربوتینداروییگرمی-
20آلومینیوم کلرایدداروییگرمی-
21آمونیاتد مرکوری ( پرسیپیته بلان)داروییگرمی-
22بتامتازونداروییگرمی-
23بنتونیت سدیمآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
24بیسموت سابنیترات ( پوستی )داروییگرمی-
25پابا ( پارا آمینو بنزوئیک اسید )داروییگرمی-
26پایه رژآرایشی بهداشتی

آماده برای افزودن رنگ

کیلویی-
27پایه صابون گلیسیرینه شفافآرایشی بهداشتیکیلویی-
28پایه صابون گلیسیرینه نیمه شفافآرایشی بهداشتیکیلویی-
29پایه کرم مرطوب کننده ی اورندآرایشی بهداشتیکیلویی-
30پایه کرم مرطوب کننده ی فارابیآرایشی بهداشتیکیلویی-
31پایه کرم آرایش فارابیآرایشی بهداشتیکیلویی-
32پایه کرم گیبلیآرایشی بهداشتیکیلویی-
33پروپیل پارابنآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
34پروتئین هیدرولیز شده ی ابریشمآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
35پروتئین هیدرولیز شده ی جوانه گندمآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
36پروتئین هیدرولیز شده ی شیرآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
37پروتئین هیدرولیز شده ی کراتینکیلویی، گرمی-
38پروتئین هیدرولیز شده ی کلاژن ( کلاژن مایع )آرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
39پلی وینیل پیرولیدون ( پی وی پی ، PVP )داروییکیسه ای، کیلویی-
40پودر آلوئه وراآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
41پودوفیلینداروییگرمی-
42تالکآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
43تنطور بنژوان (تنتور بنژوان)داروییکیلویی، گرمی-
44کائولن ( خاک رس )آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
45خورده مژه (خرده مژه)آرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
46دایمتیکون 100آرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
47دایمتیکون 350 کیلویی، گرمی-
48دایمتیکون 1000کیلویی، گرمی-
49دگزامتازونداروییگرمی-
50رزین لاککیلویی، گرمی-
51ریوانلداروییگرمی-
52سترومونیوم کلرایدآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
53ستیل الکلآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
54ستئارات 20آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
55ستئارات25آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
56سدیم لاکتاتآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
57سیکلو پنتا سیلوکسانآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
58فنوکسی اتانولآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
59قطران ( کوال تار)داروییگرمی-
60کالامینآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
61کربنات کلسیم آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
62کربنات منیزیمآرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
63کره کاکائوآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
64کلاژن آرایشی بهداشتی

پودری

کیلویی، گرمی-
65کلورال هیدراته (کلرال هیدراته)آرایشی بهداشتیگرمی-
66کلیندامایسینداروییگرمی-
67گلیسیرین مونو استئارات ( جی ام اس ، Gms )آرایشی بهداشتیکیسه ای، کیلویی-
68لانولینآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
69ماینوکسیدیلداروییگرمی-
70متیل پارابنآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
71متیل سلولزکیسه ای، کیلویی-
72موم پرکآرایشی بهداشتی

زرد ، سفید

بشکه ای، کیلویی، گرمی-
73موم کارنائوباآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
74ویتامین A ( ویتامین آ، رتینول پالمیتات )آرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
75ویتامین B3 ( نیاسین آمید)آرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
76ویتامین B5 ( دکسپنتانول)آرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
77ویتامین Eخوراکیکیلویی، گرمی-
78هیدروکینونداروییکیلویی، گرمی-
79رزورسینولگرمی-
80ویتامین Kگرمی-
81آمپول کلاژن آرایشی بهداشتی

کانادایی

عددی-
82موم ورقه ایآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
83پلی کواترنیوم 10

مایع

کیلویی، گرمی-
84بهنتریمونیوم کلرایدآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
85پودر سفید آلوئه وراآرایشی بهداشتیکیلویی، گرمی-
86آمونیوم دی هیدروژن فسفات ( مونو آمونیوم فسفات )صنعتی

 سنتزی

کیسه ای، کیلویی-
87ا د ت آ 4 سدیکصنعتیکیسه ای، کیلویی-
88اسید بوریکصنعتی

ترک

کیسه ای، کیلویی-
89اسید سیتریک خوراکی

آبدار و خشک، چینی و ایرانی

کیسه ای، کیلویی-
90تری سدیم فسفاتکیسه ای، کیلویی-
91دی آمونیوم فسفاتصنعتی

سنتزی، گرانول

کیسه ای، کیلویی-
92دی سدیم هیدروژن فسفات ( دی سدیم فسفات )صنعتیکیسه ای، کیلویی-
93سدیم نیتراتصنعتیکیسه ای، کیلویی-
94سولفات آمونیومصنعتیکیسه ای، کیلویی-
95سولفات آهنصنعتی

 زاج سبز، درجه 1 و 2

کیسه ای، کیلویی-
96سولفات رویصنعتیکیسه ای، کیلویی-
97سولفات مسصنعتی

ایرانی و روسی

کیسه ای، کیلویی-
98سولفات منگنزصنعتی

ایرانی و چینی

کیسه ای، کیلویی-
99سولفات منیزیمصنعتیکیسه ای، کیلویی-
100سولفات پتاسیمصنعتیکیسه ای، کیلویی-
101سدیم دی هیدروژن فسفات ( مونو سدیم فسفات)صنعتیکیسه ای، کیلویی-
102مولیبدات سدیمصنعتیکیسه ای، کیلویی-
103نیترات آمونیومصنعتیکیسه ای، کیلویی-
104نیترات منیزیمصنعتیکیسه ای، کیلویی-
105نیترات پتاسیم صنعتی و کودیکیسه ای، کیلویی-
106نیترات کلسیمصنعتیکیسه ای، کیلویی-
107پتاسیم دی هیدروژن فسفات ( مونو پتاسیم فسفات )صنعتیکیسه ای، کیلویی-
108کلرید آمونیومصنعتیکیسه ای، کیلویی-
109آنتی اسکالانتصنعتیگالنی-
110اسید نیتریک صنعتیگالنی، لیتری-
111اسید سولفوریکصنعتیگالنی، لیتری-
112اسید فسفریک 55 درصدصنعتیگالنی-
113آب ژاول ( سدیم هیپوکلریت )صنعتیگالنی-
114اسید سولفونیکصنعتیبشکه ای، گالنی، کیلویی-
115بتائین ( بتایین)صنعتیبشکه ای، گالنی، کیلویی-
116بنزالکونیوم کلرایدصنعتیگالنی، کیلویی-
117تری اتانول آمینصنعتیبشکه ای، گالنی، کیلویی-
118توئینصنعتی

20 ، 60، 80

گالنی، کیلویی-
119تگزاپن صنعتی

صدفی و N70

بشکه ای، گالنی، کیلویی-
120متاسیلیکات سدیمصنعتیکیسه ای، کیلویی-
121فرمالین 37 درصدصنعتیگالنی، لیتری-
122لورامیدصنعتی

کوکونات ( نارگیل) و ترکیبی

بشکه ای، گالنی، کیلویی-
123متانول 99 درصدصنعتیبشکه ای، گالنی، لیتری-
124مول 10 ( کینون 10)صنعتیگالنی، کیلویی-
125پروپیلن گلیکولبهداشتیبشکه ای، گالنی، کیلویی-
126گلیسیرینبهداشتی

مالزی

بشکه ای، گالنی، کیلویی-
127ا د ت آ 2 سدیکصنعتیکیسه ای، کیلویی-
128سدیم تری پلی فسفاتصنعتیکیسه ای، کیلویی-
129سدیم لوریل سولفات ( اس ال اس )صنعتیکیسه ای، کیلویی-
130سدیم هیدروکسید ( سود )صنعتی

گرانول و پرک، ایرانی و عرب

کیسه ای، کیلویی-
131سدیم کلرید ( نمک )خوراکی

درجه 1 و 2

کیسه ای، کیلویی-
132سی ام سی (CMC)صنعتیکیسه ای، کیلویی-
133چیپس صابونبهداشتیکیسه ای، کیلویی-
134کارباپول ( کربومر )

درجه 1 (940) و 2

کیسه ای، کیلویی-
135کربنات سدیم ( سودا اش)صنعتیکیسه ای، کیلویی-
136کلر ( هیپوکلریت کلسیم، پرکلرین )صنعتی

ایرانی و هندی

بشکه ای، کیلویی-
137اپتیکال برایتنرصنعتیکیسه ای، کیلویی-
توضیحات:

فروش و تولید انواع مواد آزمایشگاهی و صنعتی


کلمات کلیدی:

مواد, شیمیایی, صنعتی, فروش مواد شیمیایی, خرید مواد شیمیایی, قیمت مواد, مواد شیمیایی در مشهد, تولید مواد صنعتی, مواد شیمیایی در تهران, ارسال مواد شیمیایی به سراسر کشور

جهت استعلام قیمت، اقلام درخواستی خود را به شماره های زیر واتس آپ کنید:
دفتر تهران 09129436580
دفتر مشهد 09151089224