کاتالوگ محصولات

ردیف نام کالا / ماده نوع / گرید مشخصات بسته بندی مشاهده
1اسانس ارکیدهآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
2اسانس اسطخدوس ( لوندر)آرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
3اسانس اکالیپتوسآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
4اسانس انارآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
5اسانس ایفوریاآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
6اسانس اینکانتوآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
7اسانس آلوئه وراآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
8اسانس آویشنآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
9اسانس آیس کولآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
10اسانس بابونهآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
11اسانس بادام تلخآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
12اسانس برگاموتآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
13اسانس بلوبریآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
14اسانس بوگارتآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
15اسانس بهارنارنجآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
16اسانس پرتقالآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
17اسانس توت آدامسیآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
18اسانس توت فرنگی آرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
19اسانس جانسونآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
20اسانس خیارآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
21اسانس دارچینآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
22اسانس دانهیل قهوه ای آرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
23اسانس دوسیب آرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
24اسانس دیزایربلوآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
25اسانس رزماریآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
26اسانس سیب سبزآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
27اسانس سیب قرمزآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
28اسانس سیگنوریناآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
29اسانس سیلورآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
30اسانس شب بوآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
31اسانس شکلاتآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
32اسانس طالبیآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
33اسانس عسلآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
34اسانس قهوهآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
35اسانس کاجآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
36اسانس کره کاکائوآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
37اسانس کوکوشنلآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
38اسانس کول واترآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
39اسانس گریپ فروتآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
40اسانس گل سرخ ( محمدی، رز)آرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
41اسانس گل یاسآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
42اسانس گل یخآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
43اسانس گلهای بهاریآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
44اسانس گلهای وحشیآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
45اسانس لجندآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
46اسانس لوکسآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
47اسانس لیموآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
48اسانس مریمآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
49اسانس موزآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
50اسانس میخکآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
51اسانس نارگیلآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
52اسانس نرگسآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
53اسانس نسکافهآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
54اسانس نعناآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
55اسانس نیوه آ صابونیآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
56اسانس نیوه آ کرمیآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
57اسانس وانیلآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
58اسانس ویاگآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
59اسانس ویولتآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
60اسانس هزارگلآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
61اسانس هلوآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
62اسانس هندوانهآرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
63اسانس یاسمین (جاسمین)آرایشی بهداشتی

پایه روغن، وارداتی

گالنی، کیلویی-
64اسانس طبیعی اسطخدوسآرایشی بهداشتی

پایه روغن، Essential oil

گرمی-
65اسانس طبیعی اکالیپتوسآرایشی بهداشتی

پایه روغن، Essential oil

گرمی-
66اسانس طبیعی پرتقالآرایشی بهداشتی

پایه روغن، Essential oil

گرمی-
67اسانس طبیعی رازیانهآرایشی بهداشتی

پایه روغن، Essential oil

گرمی-
68اسانس طبیعی رزماریآرایشی بهداشتی

پایه روغن، Essential oil

گرمی-
69اسانس طبیعی علف لیموآرایشی بهداشتی

پایه روغن، Essential oil

گرمی-
70اسانس طبیعی نعناآرایشی بهداشتی

پایه روغن، Essential oil

گرمی-
71اسانس ( طعم ) لیموخوراکی

پایه آب

گالنی ، کیلویی-
72اسانس ( طعم ) نعناخوراکی

پایه آب

گالنی ، کیلویی-
73اسانس ( طعم ) پرتقالخوراکی

پایه آب

گالنی ، کیلویی-
74اسانس ( طعم ) نارگیلخوراکی

پایه آب

گالنی ، کیلویی-
75اسانس ( طعم ) رزخوراکی

پایه آب

گالنی ، کیلویی-
76اسانس ( طعم ) موزخوراکی

پایه آب

گالنی ، کیلویی-
توضیحات:

تولید و فروش انواع اسانس های طبیعی و مصنوعی با گریدهای مختلف


کلمات کلیدی:

صنعت, مواد اولیه, قیمت, ارسال به سراسر کشور, اسانس, طبیعی, صنعتی, آرایشی, بهداشتی, تولید, فروش

جهت استعلام قیمت، اقلام درخواستی خود را به شماره های زیر واتس آپ کنید:
دفتر تهران 09129436580
دفتر مشهد 09151089224