فرم ثبت کالا

در این قسمت می توانید مشخصات کالای خود را با ذکر جزئیات در سیستم ثبت نمایید.
توجه داشته باشید که جهت ثبت کالا نیازمند ثبت نام به عنوان تامین کننده هستید!

ثبت نام تامین کنندگان

جهت ثبت کالا در سیستم فروشگاه ایران شیمی لازم است ابتدا تامین کنندگان محترم در سیستم ثبت نام کرده و کد شناسه تامین کنندگان را دریافت نمایند.