ارائه مواد آزمایشگاهی مرک آلمان
فروش عمده مواد شیمیایی
ارائه انواع کودهای شیمیایی جهت کشت گلخانه و هیدروپونیک
ارائه انواع شیشه آلات و مواد مصرفی آزمایشگاهی
تجهیزات آموزشی از دبستان تا دانشگاه

بنر مجموعه های اصلی

بنر مجله دانستنی ها

ISOLAB
Scharlau
Merck
Behsan
TOF
Whatman
AZ Instrument

بنر مجموعه های فرعی